Pas på verdens kornlagre

Der er blevet mere og mere fokus på at passe på vores smukke planet og værne om naturen. Vi skal blive bedre til at bruge vores ressourcer og ikke lade ting gå til spilde. Det er f.eks. blevet trendy for supermarkederne at ”Undgå madspild” og det er virkelig et sympatisk træk. På verdensplan er man også opmærksom på at overvåge kornlagrene. Faktisk har virksomheden iGRAIN været banebrydende med hensyn til at opfinde innovative løsninger til at passe på kornlagrene. Gå ind og tjek deres hjemmeside her: https://crop-protector.com/. Deres erklærede mål er at understøtte sikkerheden i verdens fødevarereserver ved at bevare og optimere afgrødens værdi. Det kan de blandt andet gøre ved at undgå svampeangreb samt minimere ødelæggelse af kornet.

Ny og innovativ teknologi

De har f.eks. opfundet ny og banebrydende teknologi, der kan overvåge forskellige parametre, der er væsentlige for kornets holdbarhed. Det drejer sig om:

  1. IGRAIN Co2 Sniffer
  2. 100 % automatisk luftningskontrol
  3. iGRAIN Smart App

Før i tiden overvågede man kun temperaturen, men nu har det vist sig, at Co2-overvågning er et fantastisk supplement til temperaturovervågningen.  Insekter og svampe udvikler Co2 længe før temperaturen i kornet stiger og på den måde kan man via et avanceret CO₂-sensorsystem registrere lagret kornspild på et tidligt tidspunkt. Det er genialt

Nyt parameter

Et andet vigtigt parameter er kornfugtigheden, hvilket man ikke tidligere har været opmærksom på. Før i tiden målte man kun korntemperaturen, men fugtigheden er uhyrer vigtig af hensyn til svampevækst. Det et lige nøjagtig her, at den 100 % automatisk luftningskontrol spiller en afgørende rolle.

Firmaet har også udviklet en iGRAIN Smart App til at samle alle data. Jeg er virkelig imponeret over disse tiltag.

Det er helt overvældende, at virksomheden opererer i hele verden og i alle klimazoner. De har et fantastisk know how og erfaringsgrundlag at trække på

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *